Warsztaty

🙂

 „Emocje i uczucia. Chciane i niechciane… A wszystkie nasze. Jak z nich korzystać?”

Za jednymi uczuciami tęsknimy, chcemy ich więcej, a innych unikamy, powstrzymujemy, walczymy. Czy rzeczywiście to nam najlepiej służy? Warsztat będzie okazją do poznania natury naszych emocji i uczuć oraz potencjału, który ze sobą niosą.
Uświadomione, poznane mogą powiedzieć wiele o naszych potrzebach, frustracjach, granicach i stać się naszym sprzymierzeńcem. Dzięki nim możemy mieć większy wpływ na nasze życie relacje, związki, decyzje.

3 grudnia 2016

10:00 – 18:00

Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 12/1

Kontakt i zgłoszenia: Danuta Długosz –  500 700 705 lub dana.dlugosz@gmail.com

Serdecznie zapraszam!

🙂