Terapia Gestalt

Gestalt to forma psychoterapii, stworzona przez Fritza Perlsa, której głównym założeniem jest poszerzanie świadomości człowieka, czyli rozumienia tego, co się dzieje w danym momencie w sferze uczuć, myśli, zachowań i ciała. W ujęciu Gestalt człowiek jest postrzegany holistycznie, jako całość we wszystkich jego wymiarach: cielesnym, emocjonalnym, racjonalnym, duchowym oraz w kontekście jego relacji z otoczeniem. Gestalt zakłada, że każdy człowiek ma w sobie pełny potencjał do zaspokajania swoich potrzeb i kierowania własnym życiem.

Gestaltowska pomoc polega na towarzyszeniu w poszukiwaniu przyczyn trudności w życiu, w relacjach z innymi, złego samopoczucia, braku chęci do życia, w dostrzeganiu własnych ograniczeń. To wspieranie drugiego człowieka w odnajdywaniu odpowiedzi na pytania o jego prawdziwe potrzeby, pragnienia, uczucia, możliwości oraz szanse na zmianę i polepszenie jakości życia.

Zmiana jest możliwa, kiedy uchwycimy z czym jesteśmy w chwili obecnej. Człowiek nie zmienia się, kiedy wie jaki chce być, tylko wtedy, gdy uświadomi sobie jaki jest. Wszystko, co przeżywamy w tej chwili, ma źródło w przeszłości i wpływa na naszą przyszłość.

Ważnym czynnikiem w procesie przemiany jest relacja terapeuta-klient, która w pracy gestaltowskiej jest oparta na życzliwości, zrozumieniu, szacunku dla klienta i dla jego sposobu przeżywania świata. W tej relacji nie ma miejsca na jakiekolwiek oceny, szufladkowanie, przekonywanie. Terapeuta Gestalt nie udziela klientowi rad i nie podaje gotowych rozwiązań, pomaga ich szukać, pomaga lepiej zrozumieć siebie i odnaleźć satysfakcjonujący sposób życia. Ważnym aspektem tych spotkań jest docieranie do emocji, odczytywanie doznań płynących z ciała, eksperymentowanie – przekształcanie sztywnych, nawykowych zachowań w świadome reakcje.

Twórca psychoterapii Gestalt czerpał inspirację z wielu dziedzin, głównie z psychoanalizy, medycyny, filozofii wschodu, egzystencjalizmu, fenomenologii, teatru, w wyniku czego opracowana przez niego metoda ma charakter eklektyczny i daje terapeucie możliwość korzystania z szerokiego wachlarza technik pracy tj. psychodrama, eksperyment, rysunek, ruch, praca ze snami.

Sesja terapeutyczna trwa 1 godzinę, cena 100 zł. Spotkania zwykle odbywają się raz w tygodniu.